Nhập từ khóa công văn cần tìm kiếm để tìm công văn:

Giáo dục – Đào tạo – Dạy nghề

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề Hành chính

Quyết định 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành: Thủ tướng […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Cơ cấu tổ chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 66/QĐ-BNV 2016 cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Quyết định 66/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết Số hiệu: 66/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 732/QĐ-TTg 2016 về Đề án bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Quyết định 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” Cơ quan ban hành: […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Thông tư 33/2015/TT-BGDĐT sửa danh mục vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác

Thông tư 33/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề Lao động - Tiền lương

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 1311/QĐ-BTNMT Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 1311/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 1311/QĐ-BTNMT Ngày đăng công […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 1277/QĐ-BTNMT Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đào tạo cán bộ tài nguyên môi trường

Quyết định 1277/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 1277/QĐ-BTNMT Ngày […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT Quy định quản lý, khai thác phần mềm quản lý hồ sơ công chức

Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan ban hành: Bộ Giáo […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề Y tế-Sức khỏe

Nghị quyết 102/NQ-CP 2020 giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật Số hiệu: 102/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: […]

Cán bộ - Công chức - Viên chức Cơ cấu tổ chức Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề

Quyết định 791/QĐ-GDĐT-TC 2020 Quy trình bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo

Quyết định 791/QĐ-GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Cơ quan ban hành: Sở […]

Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
"Tất cả từ khóa"
Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :
Liên hệ chúng tôi

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: