change your view of SEO

Ready to Be the First

We bet you don’t spend much time on the 2nd 
Google – so why should your website?

How It Works
BỘ TÀI LIỆU
DÀNH CHO STARTUP & SMES PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHẦN 1
TÀI LIỆU HAY DÀNH CHO STARTUP & SMEs PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (Phần 1)

Giới thiệu
Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc phát triển doanh nghiệp từ những kinh nghiệm bổ ích, bao gồm:

⇒ Lập dự án và phương án kinh doanh
⇒ Tổ chức và điều hành doanh nghiệp
⇒ Đàm phán và ký kết hợp đồng
⇒ Ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
⇒ Những vấn đề thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp
Những kiến thức bổ ích được chọn lọc dành cho SMEs sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn. Email có thể nằm trong mục Promotion/Spam.  BỘ TÀI LIỆU
  CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
  CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

  Giới thiệu
  Thương hiệu được hiểu là hình ảnh cho sản phẩm của bạn trong tâm trí khách hàng. Chúng phải nhắm đến mục đích rõ ràng và khác biệt trên thị trường. Bộ tài liệu sau đây giúp người đọc hiểu rõ và hành động đúng hơn, bao gồm:

  ⇒ Đặt tên thương hiệu
  ⇒ Bài học Digital Marketing từ thương hiệu
  ⇒ Bí mật thành công từ khác biệt hóa

  Những cập nhật mới về Brand Business sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)   BỘ TÀI LIỆU
   SỔ TAY THUẾ 2020
   SỔ TAY THUẾ 2020

   Giới thiệu
   Đây là bộ sổ tay cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành tại Việt Nam. Bao gồm 06 quyển sổ tay:

   ⇒ Quyển 1: Quản lý Thuế
   ⇒ Quyển 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp
   ⇒ Quyển 3: Thuế nhà thầu nước ngoài
   ⇒ Quyển 4: Thuế thu nhập cá nhân
   ⇒ Quyển 5: Thuế giá trị gia tăng
   ⇒ Quyển 6: Các loại thuế khác

   Những cập nhật mới về sổ tay Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion (Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail).    BỘ TÀI LIỆU
    QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 4.0

    QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

    Giới thiệu
    Doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công thì phải hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, điều này tùy thuộc nhiều vào việc quản trị doanh nghiệp.

    Bộ tài liệu này nhằm giúp người đọc có cách nhìn toàn diện về QTDN, gồm:

    ⇒ Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp
    ⇒ Những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp
    ⇒ Quản trị Marketing, nhân sự trong doanh nghiệp
    ⇒ Quản trị chi phí, chất lượng trong doanh nghiệp

    Những cập nhật mới về Quản trị Doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)     BỘ TÀI LIỆU
     PHÁP LUẬT THUẾ – VĂN BẢN HỢP NHẤT
     PHÁP LUẬT THUẾ VĂN BẢN HỢP NHẤT

     Giới thiệu
     Bộ tài liệu Pháp luật Thuế sẽ thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế giúp người đọc tham khảo và vận dụng trong hoạt động kinh doanh, gồm:

     ⇒ Văn bản pháp luật về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
     ⇒ Văn bản pháp luật về Thuế Giá Trị Gia Tăng
     ⇒ Văn bản pháp luật về Thu Nhập Cá Nhân
     ⇒ Văn bản pháp luật về Quản lý thuế

     Những cập nhật mới về Pháp luật Thuế sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)      BỘ TÀI LIỆU KẾ TOÁN
      NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP
      TÀI LIỆU KẾ TOÁN

      Giới thiệu
      Bộ tài liệu Kế toán tập hợp hầu hết các văn bản pháp luật thuế và kế toán dành cho Doanh nghiêp vừa và nhỏ, gồm:

      ⇒ Luật Kế toán
      ⇒ Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
      ⇒ Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

      Những cập nhật mới về Kế toán doanh nghiệp sẽ được gửi qua email hàng tuần đến bạn, hãy kiểm tra email của bạn nhé! (Email có thể nằm trong mục Promotion ( Khuyến mãi) nếu bạn sử dụng gmail)       ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

       Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

       Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

        Mã số thuế:

        Tên công ty:

        Số điện thoại:

        Email:

        Up load giấy phép kinh doanh*:

        Upload CMND, CCCD, Passport*:

        Lựa chọn gói chứng thư số:

        Có chuyển đổi nhà chung cấp: