Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Duy Thăng; Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức    

Tổ chức Trung tâm quản lý sau cai nghiện
Ngày 16/9/2010 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức thực hiện quản lý, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ; phòng, chống tái nghiện; tổ chức dạy văn hoá, dạy nghề; tổ chức lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma tuý chuẩn bị các điều kiện tái hoà nhập cộng đồng. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007.
Nhiệm vụ của Trung tâm được xác định là: Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khoẻ, phòng, chống tái nghiện, tổ chức dạy nghề; liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức lao động sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập; Tổ chức giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; tổ chức các hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa- văn nghệ và các hoạt động xã hội cho người sau cai nghiện nhằm thay đổi nhận thức, hành vi nhân cách tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; Thực hiện các dự án về việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chương trình kinh tế – xã hội khác gắn với các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất, chữa trị cho người sau cai nghiện…
Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng, ban của Trung tâm bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm quyết định số lượng các phòng nghiệp vụ cho phù hợp nhưng không quá 04 phòng.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV tại đây

Author

Đại lý thuế 247

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Để mua chữ ký số các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới Đại lý thuế 247 sẽ liên lạc với bạn.

Số tài khoản thanh toán: 19036232225012 – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank ). Chủ tải khoản: Văn Trung Dũng

  Mã số thuế:

  Tên công ty:

  Số điện thoại:

  Email:

  Up load giấy phép kinh doanh*:

  Upload CMND, CCCD, Passport*:

  Lựa chọn gói chứng thư số:

  Có chuyển đổi nhà chung cấp: